Münferit vakalar

http://munferitvakalar.com/

Kategori : Kültür

Şiirin, öykünün ve bağımsız metinlerin yayınlandığı dinamik bir site olan mv, bir grup genç tarafından, herhangi bir yayın politikası belirlemeksizin, belli bir edebi üslup kaygısıyla özgün ve ilgi çekici metinler yayımlanıyor.

Münferit, vaka, edebiyat, yazı, metin, eleştiri, öykü, hikaye, şiir, deneme

Tanıtımı yapılan http://munferitvakalar.com/ adresli site açılmıyorsa veya içeriğinde belirtilen bilgileri bulundurmuyorsa "Hatalı Site Bildir" butonuna tıklayınız.